Navigatie overslaan

Category Archives: AVTUNEN

De… het afstappen, 14 à 15 passen per treinstel… het is van de…niet.

De afwachtende houding. Bestraffing van de afwachtende houding. Logenstraffing van de schuld aan het dienstweigeren. Het weigert geen dienst, het ontkent.

et ik kan niet anders. Het zwemt in cellofaan gedachtengoed. Het wemelt maar wat, het koekt aan in de randjes van de bevlekte cabinevensters. De donkerrode krinkelende waterblub van het zichzelf regenererende inri-virus.

Schuls bij schot wordt schuldt bij onthouding, het ik spettert in talloze spelfouten te pletter op het doelhout. De postbode duwt enkele plastic omwikkelde paketten murw in de gleuf. Hier is de tijdsgeest, in de houding alsjeblief. Het wakkere oudje.
Het zichzelf benaderende vergevingsgezinde handje zwaait naar de levenden.

onmog… het… de… rode, donkerrode, het afstappen van…Niet.

tekenen, hier! Afsluiten. Wanneer weet je het? Als het regent. Regent het? nee.

Waarom denk je? Ja dank u, jaja. Het afstappen. Er wordt afgestapt van de dagelijkse routine. Er wordt met scherp geschoten. De dame beweegt. Is er iets in je hoofd dat denkt? Nee, er is niets in mijn hoofd dat denkt. Waar is mijn hoofd?
Wanneer weet je het? Als het regent, vlak nadien. Werd er? er werd. Regende het? nee. Wel dan…

[snikken] hoe meer je weet, hoe erger het wordt. Hoe ouder je wordt hoe zwaarder het niet begint te wegen.

[kortaf] lul niet, kras je huid open op 49% van de oppervlakte, wrijf terpentine, lees bij kaarslicht voor uit wooooshhh, maak jezelf op allegorische wijze de held van de dagsluiting. De eerlijkheid gebiedt ons.
[trek je bed in] van dit ene is het einde niet in zicht: er wolkte wit uit de gemeten bestapte schaduw, er heerste schoonheid op antieke wijze, de trein viel uit de toon. (het aanmaken van dergelijke ogenblikken is weinigen gegund, ik denk dat je je kan troosten, voel ’s wat lager)

Het invoegen van slipjeshumor in encyclopedisch geconcipiereerde aftelrijmpjes, meer is het niet.

Advertenties

Den dichter is een zeug
zijn snoetje gaat van oin oink oik.
Anke doet haar meug
haar bedje gaat van boink boink boink.

dit is niet dit

dit is dit in dit

disons:

De vereiste duidelijkheid te scheppen over de auteursrechten van de universiteit en haar werknemers met inbegrip van de bestudering van globale bifurcaties is een taak van de administrateur, net zoals het een taak is van alle ICT gebruikers om de vereiste duidelijkheid te scheppen over de wenselijkheid van dergelijke financiele steun aan religieuze voorzieningen met inbegrip van skeletmorfologie en reconstructie van het voortbewegingsapparaat.Da’s logisch, da’s nu de status van dit moment, maar da’s nu juist het punt, da’s nu dus niet van toepassing.Uit de bomen in de bomen groeit de boomstam groeit de kanarie ploef doet de kanarie onder de bomen plof antwoordt het gras. De vereiste duidelijkheid te scheppen over de octrooieerbaarheid van toepassingen waarbij software wordt gebruikt met inbegrip van het strafprocesrecht en in twee van de onderstaande rechtsgebieden is een taak van de provincie net zoals het een taak is van de colleges van bestuur om de vereiste duidelijkheid te scheppen over de positie van deelnemers in een dergelijke regeling met inbegrip van milieu-effectrapportages, voorzover van toepassing. Gewoon een kwestie van slechte beveiliging van kwetsbare gegevens, tijdelijk, maar da’s nu natuurlijk een beetje onzin geworden, da’s nu precies wat ik bedoel. Internal error: entity_id not found ! herstart Zo fris en vrolijk als de deelnemers waren aan dit Poetry World Slampionship, zo knullig had Poetry International het kampioenschap in elkaar gestoken.  Als je ondanks alle inspanningen geen toegankelijke pagina kan creëren, lever dan een link naar een alternatieve pagina die W3C-technologieën gebruikt, toegankelijk is, equivalente informatie (of functionaliteit) heeft en even vaak wordt geactualiseerd als de ontoegankelijke (oorspronkelijke) pagina. Ploft de kanarie, o kleur nieuwe kleur o sneeuwstorm der vederen. Maar gij, gij verzuipt in uw kleren, gij zet vel over been, gij. Vrolijk, ’t is verdoemme een vrolijk wijf, ge kunt er in nijpen, ge moogt er op zitten ’s nachts, ’t is van plastiek, ik zeg het u, plastiek, ge kunt er eendert wat met doen. De straatlantaarn, de weiden. Verzamel de bidprentjes waarvan de naam begint met een k. Een najaarscollecte, elk cijfer in dit diagram staat voor een letter, corrigeer het correctiemechanisme, voeg nieuwe woorden toe, corrigeer de zinsorde Wereld mijnWereld is nieuwe wereld mijnwereld explodeer, naam mijnNaam is nieuwe naam de naam Anke, wereld nieuwe wereld de wereld wereld schrap redundantie Wereld nieuwe wereld de wereld interioriseer encapsuleer de recursie van schrijven in lezen, corrigeer, zinsnede ontleed woord  verschrompel wees vrolijk wereld Inter error: entity_id not found herstart probeer

wees vrolijk gij nijpsel de wereld explodeert

grijp misvatsel Anke

schrijf Anke

los

veeg Veld

 

 

veeg

het lijden het lijden de dood o de dood het zwerven het zwerven de reis o de reis de aarde de wereld de zee o de zee het wezen het wezen de vrucht o de vrucht herhaal nu met mij het lijden het lijden de dood 1 de dood het zwerven het zwerven de reis 1 de reis de wereld de aarde de zee 1 de zee het wezen het wezen de vrucht 1 de vrucht genadig zijt gij, herhaal dus met mij het lijden het lijden de dood 2 de dood het zwerven het zwerven de reis 2 de reis de aarde de wereld de zee 2 de zee het wezen het wezen de vrucht 2 de vrucht haaark mij het wezen, haaark mij de lotto, haaark mij het zwerven, haaark mij het lijden uw dood is de vrucht van mijn reizen uw zee zwerkt het wezen de kracht van uw haaark is nabij uw rekening is de abrikoos uw auto is de amandel uw huis is het appeltje uw fiets is de cashewnoot uw benen de da dadels uw heimwee de hazelnoot uw hunkeren de kokos uw lust de kokos (geraspt) uw lijden de krenten uw zeeman de macadamianoot uw postbode de gebolsterde noot uw tulpen de paranoot uw televisie de pecanoot uw oren de peertjes uw tasten de pistachenoten uw breien de pruimen uw steunen de rozijnen uw krijsen de tuttifrutti uw vijgen de vijgen uw walnoten kraken de code inzonderheid het gedownloade lijden de koevlek de stamper de meeldraad het wezen de schijndracht de aarde de stoelgang het kraken het lederen virus  het zwerken der zwepen het hissende lijden de sisser de dood de vrucht en haar pit  de moeder en haar grasmaaier het blanke de eerroof de zonde de geit de krampen het balen het koren de gaffel de worpen de hemelen de dienstcheck de kracht de auto uw handelen de fiets op de markt uw hals is het bloemstuk uw schouders de bladen mijn klim is het plukken van dood uit uw vacht het lijden het lijden de dood o de dood het zwerven het zwerven de reis o de reis de aarde de aarde de zee o de zee het wezen het wezen de vrucht o de vrucht uw dochters gulpen de massa de massa verkrampt in uw streven uw streven breekt in de regen de regen klettert op daken de daken vertalen het ritme het ritme verhakkelt, de haak haakt uw stem en het woord is ontwaken want uw wakende honden zijn wij die u baren het verlies van uw handen de afvalligheid van uw gewrichten de loslippigheid van uw huid het corset om uw vetten het kluwen van uw gemoedsrust het afschilferen van uw kin het lijden het lijden de dood o de dood het zwerven het zwerven het zweefrek is evenwel enkel op aanvraag verkrijgbaar de deurlijst in kleuren goud brons en vermillioen inclusief verzendkosten met enkele magnolia's

‘PAH World’ is a novel chemical structural
model for the formation of prebiotic protoinformational
oligomeric materials, presumably ‘upstream’
of something resembling the widely regarded RNA

World. The model is based on the self-assembling
discoticmesogenic behaviors of polynuclear
aromatic compounds, their photochemical
edgederivatizations (e.g.,-OH,=O), and the selectivity

of such stacked supramolecular scaffolds
for the edge-on binding and ca.0.34nm
plane-parallel pacing of random collections
of small prebiotic heterocycles, taken-up

and concentrated from the presumed ‘dilute
prebiotic soup’.The constrained separation
distance could further select for oligomerizing
‘linkers’ of fairly restricted size (e.g.,(HCHO)n),

which

would condense with the small heterocycles
and also with each other to form the flexible
structural backbone of a first generation
of proto-informational oligomeric material,

stabilized against both hydrolytic and photolytic
degradations by its association with the discotic
aromatic mesophase. A local pH decrease
(e.g.,volcanic SO2(aq.)) would disrupt the hydrogen

bonds anchoring the oligomer to the scaffold,
thereby releasing segments or portions
of oligomeric material to explore intramolecular
degrees of motional freedom, perhaps folding

back on themselves to match up adventitious
Watson-Crick-like baseresidue pairings. Segments
rich in such chance complementarities would likely
persist by virtue of the combined co-operative

strengths deriving from multiple non-covalent
intramolecular interactions: hydrogen bonds
(base-paired heterocycles), and van der Waals
forces (including 􀀁-􀀁 stacking interactions). Base

mismatches would naturally lead to point
replacements towards minimizing conformational
potential energies, in which stacked planar
base-pairs would effectively constitute the

essentially hydrophobic ‘aromatic cores’
of quasi-discotic mesophases in the secondary
and tertiary structures of these proto-informational
oligomeric materials. Push it hard baby, push it

good. 

this Bruno guy he’s kinda different him he sayz he’s a sucker for the Real Thing so he don’t cover up his shit but then he’s not deaf to what nature or the gods or fate or whatever is telling him either cause heck if you bring it down to our scale it’s pretty complicated too cause you see all this talk of spirit, soul, winds and other smelly stuff it’s basically all the same stupid conjectures but the conjectures are hard facts too, but hey he’s not gonna call in all those Greek MF’s so he’s strippin the shit but he don’t care if that makes him look stupid or anything or if you refuse him the academic seat you oughtadamnwellbegiving him insteada burninhisgoddamnasslikeyoudid, sure we are all guilty we always were it’s not because you didn’t ask to be born you’re not part of it, so if you’re part of it you in fact did ask to be born now where was i oh so because he’s going places where no man has gone before and heck if nobody gets anything of what the F he’s talking about well hey dude, that’s it, i mean what more can you want, here look at what all the searches, the invention and the opening up of stuff like this has brought me, anyway my Latin’s quite rusty too so i can’t give you a real translation although i wonder if that is possible cause i think it ‘ll take some time to decide for instance how you are going to translate a word like ‘sors’ somewhere in the middle of this so even if or when but hey it’s improving like real fast i mean bullit time fast man, so two years from now and i’ll be annotating my Java code in it’s Dead Splendour so nobody can complain about the Dutch anymore cause you see any time some sucker comes down on ya with some silly ideas he’s always bringin in the is Bruno guy as an example saying shit man this world don’t get anything anyway but if you turn the nickel it don’t change into a dime cause most of the time them dudes just be reading like say the titles or stare at the damn pictures and see their old loves dancing naked in them like some damn motherfuckers who don’t know how to read yet but hey man i’m just a poet from kessel-lo so i kinda like his rhytm so i be reading him first cause the bugger is kinda doing a shakespearing quality rap thing in italian whenever he lifts his little finger so like Eliot said on Dante you can read the whole shabang without getting what it really says and still get it and the rest is plain dumb laziness cause if you got that far and you’re serious about your business, i mean your act, handeling and all that jazz well there’s no way you can ever stop there, i mean it’s not an addiction it’s not a bleeding obligation i mean there isn’t anything else in the frigging world i mean oops there goes the female reader again it’s like being at it and very close and then someone’s telling you you should knock it off, i mean you need to get done with the guy first i had the same shit with bleeding Horace too, now i’m not saying i’m done with that sob, he really is a major pain in the ass you know, Malherbe’s a bit easier to get rid off although i needed Ponge to get rid of him so now i’m still stuck with Ponge and his damn tables and the Ancel vampire is still lurking too so often its a juice bar of too many girls looking like jewish proincesses and too little time and meanwhile you guys are making alla that noise which ofcourse is the frigging same thing all of that stuff is flatlining here now or at least you think it is cause code is code and every contraction put to the extreme is an ending and every ending is a start but it doesn’t happen unle

yes but of course its a Component-Integrated ACE ORB at the core of the noise diffusion in Brampton, Ontario starting its synchronisation well past the burning point lipotypically suck-hopping the buzz speed while the Sheperdness is Anchoring Near the Maple Bridge in Night there will be spirals emanating from the tiny spot of ochre but you will not be able to let your eyes rest on it it your hairy breast will turn to withered paper instantly your eyes will implode a bird will dodge your ashes for your damnation is eternally yours and yours alone none of the living will be affected by your destruction there will be nothing heard there will just be the tiny spot of yellow ochre as she bends over the bycicle to fasten the chain-lock but you will not be able to rest your eyes on it your time has not come your time has never been there will just be a tiny spot of ochre Avril says it is Too Much to Ask, that she is Naked allready, she begs you to Take Me Away, she says you will be Together but Don’t Tell Me there’s just the tiny spot of ochre which is her neck which is moving downward as she is trying to fasten the chain but you will not see it because your eyes will not be able to rest on it your eyes are burning in slow motion eternally they are the cymbals of your desire they are the Silence of your Letters they are the Please Forward This to all your Favorites with 4 and 5 Stars For These are the Media with Low Bandwith in my Library, its five year Mission to explore the pixels of my Sloth, my Slowness incarcerates Me in the Ample Megabyte of Virtual Memory as it is now now now now getting stuck in the Bad Sector of my Ratings I am forever dropping Soap i have seen the best minds of my ghosts stand Still in Awe before the Sight of a Can of Heinz Beans in Red Sausage for when you no longer chase away the flies your days are counted i have seen them sucked down in the swamps of Diligence like Minstrels playing Minstrel to please the Aria for Soprano and Ensemble nothing will be heard your eyes will not rest regardless of denomination sex or creed praise be the Demon praise be the Demon impregnating the Demon Witch Child for i do believe in g*d so help me my tonsils While He is vainly hacking away with the Chainsaw Towards His Own and Final Redemption He Will Most Surely Accidently Hit The Golden Interrupt I turn the corner of prayer and burn in a blessing of the sudden Sun in the name of the damned i would turn